وب سایت جهان پیمان بار

وب سایت جهان پیمان بار یک سایت شرکتی خدماتی می‌باشد که با انجام اقدامات فنی تیم متخصص ویرا پس از گذشت 1 سال با کلمات اصلی مورد نظر کارفرما اعم از: باربری، ترانزیت، انواع کامیون، حمل و نقل داخلی، شرکت حمل و نقل و … به جایگاه مطلوبی رسیده است.