ماهان مرادی

سئو

الناز علیزاده

مطبوعات

سینا قبادی

مدیر

محمد رضایی

مدیر تولید

محسن زارع

مدیر فروش

کاوه راد

طراح وب

سارا نوری

مدیر اجرایی

نیما شمس

متخصص بازاریابی

امیر اکبری

مدیر پروژه